CUINES

Les cuines, tret de la particularitat de cada una d'elles, les podríem englobar amb 6 grans grups:


Cuina en línia

Cuina en paral·lel

Cuina en L

Cuina en U

Cuina amb illa

Cuina amb península